TOP online casino

Türkiye, Irak, İran Ve Afganistan Arasındaki Pakt

Sadabat Paktı

Paktın imzalandığı saray kompleksi şu an müzedir, arka planda Beyaz Saray olarak adlandırılan Sadabat Sarayı, Tahran

Sadabat Paktı; Türkiye, İran, İran Ve Afganistan Arasındaki Pakt, Irak ve Afganistan arasında, 8 Temmuz 1937 tarihinde Tahran'da Sadabat Sarayı'nda imzalanan dörtlü saldırmazlık paktı.[1][2]

Paktın sebepleri[değiştir | kaynağı değiştir]

 1. Sınır sorunlarının kalıcı şekilde çözülmesi: Irak üye devletlerin tümünün İran'la sınır sorunu bulunmaktaydı. Ayrıca bu sınır sorunları nedeniyle özellikle Türkiye-Irak-İran üçgeninde Kürtaşiretleri sınır tanımayan isyanlar yapmaktaydı. Bu, paktın imzalanmasının en önemli nedenidir.
 2. Ülkelerin bağımsızlıklarını vurgulama istekleri: Sömürge ve yarı sömürge dönemlerinden kısa süre önce kurtulabilen bu devletlerin bağımsızlıklarının vurgulanması son derece Türkiye. İlk defa bu amaçla, 2 Ekim 1935'te Cenevre'de Türkiye, İran ve Irak arasında üçlü bir antlaşma parafe edildi. Buna daha sonraları Afganistan da katıldı. Daha sonra Irak-İran sınır antlaşmazlığının çözümlenmesi (Şatt'ül-Arab uyuşmazlığı), Türkiye ile İran arasında dostluk çerçevesi içinde sınır sorunu dâhil her alanı düzenleyen antlaşmaların akdi; 8 Temmuz 1937 tarihli Sadabad Paktı'nın imzalanmasına imkân vermiştir.

Taraflar; antlaşmada genel olarak birbirlerinin iç işlerine karışmayacaklarını, ortak çıkarlarını ilgilendiren hususlarda birbirlerine danışacaklarını, Türkiye, birbirlerine İran Ve Afganistan Arasındaki Pakt saldırıda bulunmayacaklarını ve sınırlarının korunmasına saygı göstereceklerini taahhüt etmişlerdir. Ancak paktın temel nedeni olan Kürt aşiretleri sorunu, 7. maddenin şu ifadelerinde saklıdır: Bağıtlı taraflardan her biri, Irak, kendi sınırları içinde İran Ve Afganistan Arasındaki Pakt bağıtlı tarafların kurumlarını yıkmak, düzen ve güvenliğini sarsmak veya politik rejimini bozmak amacıyla silahlı çeteler, birlikler veya örgütlerin kurulmasını ve eyleme geçmelerini engellemeyi yükümlenir. II. Dünya Savaşı ortamında antlaşmanın diğer maddeleri işlevsiz kalmış, fakat 7. madde anlaşmanın devamını sağlamıştır. Sadabat Paktı; 1979'da İran'daki İslamî rejim, paktı feshettiğini imâ edene kadar hukukî varlığını sürdürmüştür.[3]

Paktın oluşumu[değiştir | kaynağı değiştir]

Irak, İngiltere'ye olan bağlılığını dengelemek için İran ve Türkiye'ye saldırmazlık paktı önermiştir. Türkiye ise ayrı ayrı paktlar yerine bölgesel bir pakt kurulmasını önermiştir. SSCB'nin önerdiği, Afganistan'ın paktta yer alması fikri de kabul edilince pakt Tahran'da imzalanmıştır.

Kaynakça[değiştir | kaynağı değiştir]

Türkiye'nin antlaşmaları

Ankara Hükûmeti dönemi
Cumhuriyet dönemi
 • Bulgaristan-Türkiye Dostluk Antlaşması
 • Sovyetler Birliği-Türkiye Dostluk ve Tarafsızlık Antlaşması
 • Türkiye-İran Dostluk ve Güvenlik Antlaşması
 • Fransa-Türkiye Dostluk ve İyi Komşuluk Sözleşmesi
 • Ankara Antlaşması
 • ABD-Türkiye nota verişimi
 • Türkiye-Afganistan Dostluk Antlaşması
 • İtalya-Türkiye Tarafsızlık, Uzlaşma ve Adli Çözüm Antlaşması
 • Bulgaristan-Türkiye Tarafsızlık Antlaşması
 • Fransa-Türkiye Dostluk, Irak, Uzlaşma ve Hakemlik Antlaşması
 • Türkiye-Yunanistan Dostluk, Tarafsızlık, Uzlaşma ve Hakemlik Antlaşması
 • Türkiye-Yunanistan İkamet, Ticaret ve Deniz Taşımacılığı Sözleşmesi
 • İran-Türkiye Dostluk Antlaşması
 • Londra Sözleşmeleri
 • Türkiye-Yunanistan İçten Anlaşma Türkiye Dostluk, Saldırmazlık, 3D Monster Truck Icy Roads ve Uzlaşma Antlaşması
 • Türkiye-Yugoslavya Dostluk, Saldırmazlık, Hakemlik ve Uzlaşma Antlaşması
 • Türk-Rum Ahali Değişimi Karma Komisyonunun Kaldırılmasına İlişkin Sözleşme
 • Türkiye-Yunanistan Takas Anlaşması
 • Balkan Antantı
 • Saavedra Lamas Paktı
 • Türkiye-Yunanistan Kliring Anlaşması
 • Montrö Boğazlar Sözleşmesi
 • Türkiye-Yunanistan Kaçakçılığın Men ve İzlenmesi Sözleşmesi
 • Sadabat Paktı
 • Nyon Anlaşması
 • Mısır-Türkiye Dostluk Antlaşması
 • Sancak'ın Toprak Bütünlüğü Güvence Antlaşması
 • Suriye-Türkiye Sınırının Güvence Altına Alınmasına İlişkin Antlaşma
 • Suriye İle Türkiye Arasında Toprak Sorununun Kesin Şekille Çözümüne İlişkin Antlaşma
 • Türkiye-Yunanistan Antlaşması
 • Fransa, İngiltere ve Türkiye Karşılıklı Yardım Antlaşması
 • Türkiye-Yunanistan Ticaret Sequin Insta Divas Ödemeler Anlaşması
 • Fransa-Türkiye Dostluk ve İyi Komşuluk Antlaşması
 • Bulgaristan-Türkiye Saldırmazlık Paktı
 • Türk-Alman Saldırmazlık Paktı
 • Amerika Birleşik Devletleri-Türkiye Askerî Yardım Antlaşması
 • Türkiye-Yunanistan Hava Taşımacılığı Anlaşması
 • Türkiye-Yunanistan Ticaret Anlaşması
 • Türkiye-Yunanistan Kültür Anlaşması
 • Türkiye, Yugoslavya ve Yunanistan Dostluk ve İşbirliği Antlaşması
 • Bled Antlaşması
 • Bağdat Paktı
 • Zürih Antlaşması
 • Londra Antlaşması
 • Amerika Birleşik Devletleri-Türkiye İşbirliği Antlaşması
 • Kıbrıs Cumhuriyeti'nin Kuruluşuna İlişkin Temel Antlaşma
 • Kalkınma İçin Bölgesel İşbirliği Antlaşması
 • Türkiye-Yunanistan Uluslararası Karayolu Ulaşımı Anlaşması
 • Cenevre Antlaşması
 • Bern Anlaşması
 • Türkiye-Yunanistan Turizm Alanında İşbirliği Anlaşması
 • Boğaziçi Açıklaması
 • Bükreş Sözleşmesi
 • Barselona Sözleşmesi
 • Türkiye-Yunanistan Yatırımların Karşılıklı Olarak Teşviki ve Korunması Anlaşması
 • Türkiye-Yunanistan Suç, Terör, Organize Suçlar, Uyuşturucu Kaçakçılığı ve Yasadışı Göçle Savaş Anlaşması
 • Türkiye-Yunanistan Kültürel İşbirliği Anlaşması
 • Türkiye-Yunanistan Bilim ve Teknoloji Alanında İşbirliği Anlaşması
 • Türkiye-Yunanistan Ekonomik Super Stacker 3 Anlaşması
 • Türkiye-Yunanistan Deniz Ulaştırma Anlaşması
 • Türkiye-Yunanistan Gümrük İdareleri Arasında İşbirliği ve Yardımlaşma Anlaşması
 • Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Ticaret Anlaşması
 • Stratejik Ortaklık ve Karşılıklı Yardım Anlaşması
.

.

.

].

.

Gaming commission,

cevap Türkiye, Irak, İran Ve Afganistan Arasındaki Pakt:

 1. Official license of the online gaming industry, "white" license;
 2. Many players for whom other online casino powers are not available.
 3. Fairly low tax rates;
 4. Exemption from multiple license fees and commissions.

Organizational and legal forms of company opening.

Interest rates. license fees

.

Minimum authorized capital.

Protection of players' personal data

Other license requirements:

 • Contact number. +(60) 56 46 47

Collapse

Popular Slots