TOP online casino

Kurallar ve Bilgilendirme

ELEKTRONİK TİCARİ İLETİ KURALLARI VE BİLGİLENDİRME METNİ

İşbu Elektronik Ticari İleti Cookie Mania ve Bilgilendirme Metni, Kurallar ve Bilgilendirme, paylaşmış olduğunuz kişisel verilerinizin, ESQOSOFT BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ TİC. LTD. ŞTİ.  tarafından5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu ( ‘’EHK’’) 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun (‘’ ETK’’) ve ilgili mevzuat kapsamında; hizmet tanıtım, duyuru, etkinlik, reklam, promosyon, vb. içerikli ticari elektronik ileti gönderilmesi ve pazarlama iletişimi faaliyetlerinin yürütülmesi amaçları doğrultusunda işlenmesi, saklanması ve aktarılması ile ilgili sizlere bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır.
Kimlik Verileri ( Ad, Soyad, ); İletişim Verileri ( Adres, E-Mail Adresi, Telefon Numarası, Sosyal Medya Hesapları)verileriniz pazarlama faaliyetleri kapsamında iletişimin yürütülmesi; hizmet, tanıtım, duyuru, etkinlik, reklam, Kurallar ve Bilgilendirme, vb. içerikli ticari elektronik ileti gönderilmesi amacıyla aşağıda seçenek olarak sunulan SMS, Telefon yahut E-postakanalları üzerinden 6563 sayılı Kanun m.6 gereğince ticari elektronik ileti onay şartına ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu md.5/1 gereğince açık rıza hukuki sebebine dayanılarak işlenecek ve yalnızca bu amaçlarla sınırlı olmak üzere işlem yapılacaktır.
Açık rızanızı dilediğiniz zaman geri alabilir, KVKK’nin 11.maddesi kapsamında taleplerinizi  

Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de belirtilen usullere uyarak veya www.pcoyonetimi.comadresinde bulunan ilgili kişi Başvuru Formu’nu kullanarak tarafımıza iletebilirsiniz.
 
Aşağıdaki tercihim doğrultusunda kampanya, reklam, promosyon,tanıtım amaçlarıyla tarafıma ticari elektronik ileti gönderilmesini ve kişisel verilerimin bu amaçlar kapsamında işlenmesini ETK Bilgilendirme Metninde açıklanan kurallar çerçevesinde kabul ediyorum.        SMS                                                Telefon                                            E-posta
 
 
 
 
.

.

.

].

.

Gaming commission,

Eğitim Ortamlarında Uyulması Gereken Kurallar İle İlgili Bilgilendirme Rehberleri Yayınlanmıştır:

  1. Official license of the online gaming industry, "white" license;
  2. Many players for whom other online casino powers are not available.
  3. Fairly low tax rates;
  4. Exemption from multiple license fees and commissions.

Organizational and legal forms of company opening.

Interest rates. license fees

.

Minimum authorized capital.

Protection of players' personal data

Other license requirements:

  • Contact number. +(60) 56 46 47

Collapse

Popular Slots