TOP online casino

Kart eşleştirme oyunlari 2 kişilik

Kart Eşleştirme

Veri güvenliği

Geliştiricilerin verilerinizi nasıl toplayıp paylaştıklarını anlamak, güvenliğin ilk adımıdır. Veri gizliliği ve güvenliği yöntemleri; kullanımınıza, bölgenize ve yaşınıza göre değişiklik gösterebilir. Geliştiricinin sağladığı bu bilgiler zaman içinde güncellenebilir.
Simge resmi
Üçüncü taraflarla veri paylaşımı yok

Geliştiricilerin, veri paylaşımını nasıl beyan ettikleri hakkında daha fazla bilgi edinin

Simge resmi

Veriler, aktarım sırasında şifreleniyor

Simge resmi

Verilerin silinmesini talep edebilirsiniz

.

.

.

].

.

Gaming commission,

Sureyyal2000 tarafından:

  1. Official license of the online gaming industry, "white" license;
  2. Many players for whom other online casino powers are not available.
  3. Fairly low tax rates;
  4. Exemption from multiple license fees and commissions.

Organizational and legal forms of company opening.

Interest rates. license fees

.

Minimum authorized capital.

Protection of players' personal data

Other license requirements:

  • Contact number. +(60) 56 46 47

Collapse

Popular Slots