TOP online casino

Açık Artırmanın Diğer Adı

Açık Artırma Nedir?

Açık Artırma Nedir?

”Müzayede” Latince augeo sözcüğünün yükseltmek ve artırmak anlamına gelen bir türevidir.
Bir açık artırmanın en yaygın tanımı, malların herhangi bir fiyat taşımadığı, ancak rekabetçi teklif verme mekanizması yoluyla belirlendiği bir satış türüdür.Müzayede, sınırlı bir zaman çerçevesinde en yüksek teklif veren alıcıya eski veya yeni herhangi bir sabit kıymeti satmak için iyi bir araçtır.Bir açık artırma, ihtiyacı tanır, talep yaratır, onu kanalize eder, aynı görüşlü ve halka açık ihaleye katılmaya istekli kişileri bir araya getirir.Sonuçta, açık artırma süreci, öğenin günün en Açık Artırmanın Diğer Adı piyasa değeri olan en yüksek teklif sahibine satılmasına neden olur.Bir Açık Artırmanın Diğer Adı, alıcının teklifi satıcı tarafından kabul edildiğinde ve alıcı, teklif tutarını satıcıya ödediğinde ve öğeyi aldığında tamamlanmış olarak kabul edilir.

Açık Artırma Nedir?

Açık artırma sürecinde mallar, Açık Artırmanın Diğer Adı, teklifi en yüksek olan kişiye satılır.Çok geniş bir katılım yelpazesi ve halka açık olduğundan, çok çeşitli teklifler kaydedilebilir, bazen sürpriz olarak çok yüksek fiyatlara çıkabilir.Satın alacak kişiye, satıcı değil fiyat karar verecektir.Tüm dünyada bir dizi açık artırma yapılmaktadır
Farklı Açık Artırma Türleri Nelerdir?
Müzayedeler, bir satıcının öğesi veya öğe grubu için ilgili teklif sahipleri arasında bir rekabet olduğunda, açık artırma da sınıflandırılabilir.Aslında müzayede de, satıcılar alıcıların ihtiyaçları için birbirleriyle rekabet eder.Aşağıda bazı popüler açık artırma kategorileri bulunmaktadır.

Açık Artırma Nedir?

-Ortak bir İngiliz açık artırmasında, halka gösterilen öğe minimum bir fiyatla yerleştirilir ve öğeye bağlı olarak, halk fiyatı artırır ve birisi sonunda açık artırmayı kazanır.Öğe için ödeme yapar ve sahip olmaya hak kazanır.Bir açık artırmacı ihaleyi denetler ve nihai kazananın kim olacağına karar verir.Bir çok durumda, satıcı nesnenin minimum fiyatını belirler ve nesnenin o fiyatın altında satılmamasını sağlar.
-Açık artırmacı bir fiyatla başlayıp, fiyatı düşürdüğü Hollanda açık artırması olarak bilinen farklı bir açık artırma türü vardır.Müzayedeye katılanlar teklifi dinler ve uygun bir fiyat seçerler.Hollanda açık artırmalarında, aynı öğe birden fazla kişiye birden fazla birimde satılır.

Açık Artırma Nedir?

-İsteklilerin mühürlü teklif verdikleri ve hepsinin aynı anda ifşa edildiği müzayedeler vardır.En yüksek teklifi veren kişi kazanan olur.
-Başka bir prosedürde, sessiz müzayede yapılır.İnsanlar öğeler arasında dolaşabilir, herkes tarafından görülen kağıtlara teklif yazarlar.En yüksek teklif veren kişi kazanır.

-Bazı durumlarda, katılımcılar artırmayı uzaktan açık artırma olarak uzaktan yapabilirler.Modern teknolojiler ve internet, açık artırma yöntemini açık ve şeffaf bir teklif verme süreci haline getirerek, herhangi bir sorun yaşanmasına engel olurlar.

Karakteristiği gereği açık artırma, Açık Artırmanın Diğer Adı, teklif veren ile satıcı arasında yasal olarak bağlayıcı bir anlaşmadır.Bir müzayedeye katılan kişiler; genellikle öngörülen bir süre içinde kazanması durumunda teklif tutarını ödemeyi kabul eden bir anlaşma imzalar.Yüksek sonlu veya yüksek teklifli müzayedelerde, katılımcılar, kefalet para yatırmakla birlikte, teklif tutarını ödeyebileceklerini kanıtlamalıdırlar.Teklif sahibinin teklifi yerine getirmemesi durumunda, istekli kişi kefalet tutarını kaybeder.

Kaynakça:
https://readanddigest.com/what-is-an-auction/

Yazar:Merve Karaca

.

.

.

].

.

Gaming commission,

cevap Açık Artırmanın Diğer Adı:

  1. Official license of the online gaming industry, "white" license;
  2. Many players for whom other online casino powers are not available.
  3. Fairly low tax rates;
  4. Exemption from multiple license fees and commissions.

Organizational and legal forms of company opening.

Interest rates. license fees

.

Minimum authorized capital.

Protection of players' personal data

Other license requirements:

  • Contact number. +(60) 56 46 47

Collapse

Popular Slots